Category Ấn Độ: Hang Động Phật Giáo Ajanta (2).

ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD, Phần 2.

.(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). .Phải tuân thủ luật tác quyền copyright.   ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD. (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang. Chúng ta đã đi qua hang số 1 là hang Tu Viện cổ nhất, có nghệ thuật điêu khắc và hội họa […]