Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 1.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG III CHỮ NỌC. C. TỪ HAI NỌC QUE (II). (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Nhìn tổng thể, từ nọc hai nọc que II đối ngược nòng nọc (âm dương) với từ nòng hai vòng tròn OO nên ý […]