Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 1

TRỐNG ĐỒNG KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG   PHÚ XUYÊN. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ sử đống của Đại Tộc Việt. Ta đã biết trống đồng là trống biểu của ngành nọc, trống (đực) mặt trời […]