Category Thư Mời Tham Dư Buổi Nói Chuyện: TĐ: Bộ Sử Đồng Việt.

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HÓA TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HÓA TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG Xin mời quý vị đến tham dự một chương trình sinh hoạt văn hóa do chúng tôi thực hiện tại Hội Quán Lạc Hồng vào lúc 2 giờ trưa chủ nhật ngày 19 tháng 4, 2015. Như trong thiệp mời đính kèm, […]