Category Lể Vượt Xích Đạo Biển

LỄ VƯỢT XÍCH ĐẠO BIỂN

*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  LỄ VƯỢT QUA XÍCH ĐẠO BIỂN. Nguyễn Xuân Quang Đi du lịch nhiều, chúng ta có dịp vượt qua những đường mốc đặc biệt nổi danh của trái đất. Một trong những đường này là xích đạo. Đi bằng máy bay từ bắc bán cầu xuống […]