Category Trống Đồng: Ý Nghĩa, Chức Vụ

Ý NGHĨA và CHỨC VỤ TĐ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. Ý NGHĨA VÀ CHỨC VỤ CỦA TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang   Chìa khóa mở kho tàng trống đồng của đại tộc Đông Sơn: TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG […]