Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Một Nọc Que 1

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NỌC MỘT NỌC QUE (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG III CHỮ NỌC B. CHỮ NỌC MỘT NỌC QUE. (Nọc or Rod I letter). (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. (*xin xem trước bài viết về Chữ Nòng Một Vòng Tròn). Như đã biết chữ nòng nọc vòng tròn-que […]