Category Đớp “Phân” (Thơ Chữ Nghĩa)

ĐỚP “PHÂN” (Thơ Chữ Nghĩa)

  NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu.    Bài này thơ làm theo thể loại yết hậu, câu cuối chỉ có một từ. ĐỚP “PHÂN” (1) Những là thiện nguyện với ân nhân, Mượn danh cứu trợ những chia phần, Buôn người […]