Category Chữ Nòng Nọc: Hai Chữ Thấy Trước Mắt

HAI CHỮ NÒNG NỌC NGÀY NAY CÒN THẤY TRƯỚC MẮT HÀNG NGÀY.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HAI CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE NGÀY NAY CÒN THẤY TRƯỚC MẮT HÀNG NGÀY. Nguyễn Xuân Quang Hai chữ nòng nọc vòng tròn-que ngày nay chúng ta còn thấy trước mắt hàng ngày là chữ nòng vòng tròn O và nọc tam giác Δ . Trước […]