Category Thám Du Nam Cực (9)

THÁM DU NAM CỰC (9).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 9). Nguyễn Xuân Quang Ngày Thứ Nhì Ở Nam Cực.  Trạm Palmer Của Hoa Kỳ Trạm Palmer của Hoa Kỳ nằm ở Đảo Anvers. Đây là đảo lớn nhất (dài 45 dậm) và ở vùng cực nam […]