Category 108 Hình T.B. Tháng 7-2018: Na Uy Longyearbyen…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNGg 7-2018 NORWAY (NA UY) LONGYEARBYEN…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2018. NORWAY (NA UY): LONGYEARBYEN, THÀNH PHỐ CÙNG CỰC PHÍA BẮC ĐỊA CẦU, BẮC CỰC (Longyearbyen, The World’s Northernmost City). xem  bài cùng đề tựa ở Categories Du Lịch.