Category 49 Hình TB Tháng 5-13:Tượng Phật Đản Sinh: Trên Trời

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 05, 2013: TƯỢNG PHẬT ĐẢN SINH: “TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT, TA KHÔNG NHẤT MÀ NHÌ!”

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 05, 2013. TƯỢNG PHẬT ĐẢN SINH: “TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT, TA KHÔNG NHẤT MÀ NHÌ!” Nguyễn Xuân Quang   Người bán đồ cổ nói với tôi là ông ta muốn đưa cho tôi xem một bức tượng Phật Đản Sinh rất cổ có gốc từ Việt Nam. Khi nhìn thấy pho […]