Category Norway: Vực Biển Băng Hà (2) Naeroyfjord.

VỰC BIỂN BĂNG HÀ (FJORD) NORWAY (phần 2): VỰC BIỂN BĂNG HÀ HẸP NHẤT, MỘT ĐỊA DANH UNESCO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. VỰC BIỂN BĂNG HÀ (FJORD) NORWAY Nguyễn Xuân Quang. (phần 2). VỰC BIỂN BĂNG HÀ HẸP NHẤT (NAEROYFJORDEN), MỘT ĐỊA DANH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI UNESCO. 1. Tổng quát. Để tiếp cận tới Vực Biển Băng […]