Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 1

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang TỔNG QUÁT VỀ CÓC/ẾCH. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn Bách Việt có các tượng loài lưỡng cư (batrachia) cóc/ếch là loại trống rất phổ thông. Hơn trên 80% […]