Category Ấn Độ: Hang Động Phật giáo Ajanta (3).

ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA (Phần 3) CÁC HANG TU VIỆN (tiếp theo).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD. (Phần 3). Nguyễn Xuân Quang. CÁC HANG TU VIỆN (tiếp theo). HANG SỐ 16. (nguồn: Wikipedia). Đây là một trong các hang lớn nhất, tinh tế và thú […]