Category 2. Hình T. B. Tháng 5 09 Hoa Lan Người Hành Tinh

HÌNH TIÊU BIỂU CỦA THÁNG

    Hình Tiêu Biểu Mỗi Tháng (Picture of the  Month).    Tháng 5-09: Hoa Lan Người Hành Tinh. Hoa Lan Người Hành Tinh. Hình tôi chụp từ một poster trên đường lên The Rock (Cung Điện Hoàng Tử, Prince Palace) ở Monaco ngày 23-4-09. Đây là một loài lan kỳ lạ hiếm quí tìm […]