Category Thạp Đồng Hợp Minh

THẠP ĐỒNG HỢP MINH.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   THẠP ĐỒNG ĐÔNG SƠN (bài 2, bài 1: Thạp đồng Đào Thịnh ). THẠP HỢP MINH. Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Năm 1995 tại xã Hợp Minh huyện Trấn Yên cách khu di tích Đào Thịnh nơi tìm thấy thạp đồng Đào Thịnh khoảng […]