Category Trống Pejeng Nam Dương

NHÓM TRỐNG ĐẶC THÙ PEJENG, NAM DƯƠNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền. Nhuận sắc lại 26-6-2020. NHÓM TRỐNG ĐẶC THÙ PEJENG, NAM DƯƠNG Nguyễn Xuân Quang Trống đặc thù Pejeng chỉ thấy ở Nam Dương không thấy ở chỗ nào khác. Tên gọi Tên gọi theo tên làng Pejeng ở […]