Category Trống Pejeng Nam Dương

NHÓM TRỐNG ĐẶC THÙ PEJENG, NAM DƯƠNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG ĐẶC THÙ PEJENG, NAM DƯƠNG Nguyễn Xuân Quang   Trống đồng nòng nọc, âm dương của Nam Dương có hai loại: một loại có hình dạng giống các trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn tức là loại […]