Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 3

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (phần 3)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang GIẢI ĐỌC VÀI TRỐNG CÓC/ẾCH SẤM TIÊU BIỂU. Như đã biết ở trên, cóc/ếch không phải chỉ có nghĩa liên hệ với sấm mà còn mang trọn vẹn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo […]