Category Ý Nghĩa Tranh Dân Gian Lợn Tết Việt Nam.

Ý NGHĨA TRANH DÂN GIAN LỢN TẾT VIỆT NAM.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Lợn bụng sệ Việt Nam còn choai choai, từng cặp đực, cái  để nuôi lớn, bán tại chợ Bắc Hà, Sapa, Việt Nam (ảnh của tác giả). Sapa, Việt Nam.  Chúc Độc giả và Thân hữu một năm Kỷ Hợi 2019 An Vui. * Ý NGHĨA TRANH DÂN GIAN LỢN TẾT […]