Category USA: Mươi Điều Về Alaska

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 3)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang –THỦ ĐÔ JUNEAU Sáng sớm tầu đến Juneau. (nguồn: kids.juneau.com). Tầu được đoàn chó mushing kéo tượng trưng vào bến Juneau, mang tới một niềm vui nho nhỏ cho những […]

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang 5. DU LỊCH BỜ BIỂN PHÍA TÂY NAM BẰNG TẦU TUẦN DƯƠNG. Du khách thường dùng tầu tuần dương du lịch đến viếng cảnh vùng bờ biển phía Tây Alaska […]

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Trở lại thăm Alaska lần này chúng tôi khởi đầu đi bằng tầu tuần dương (oceanic cruise) du lịch rồi đi thêm sâu vào nội địa bằng đường bộ và […]