Category Ca Dao TN Tinh Hoa…

CA DAO TN TINH HOA DÂN VIỆT

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TÌM  ĐỌC Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt của Nguyễn Xuân Quang. Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt của Nguyễn Xuân Quang để tìm thấy hình bóng thuần Việt của mình trong tấm gương văn hóa Việt. Một quyển sách […]