Category 120. Hình T.B. Tháng 8-2019: Linga Lingodhava.

HìÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-20019: LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG  8-2019. LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA. Linga này diễn tả sự ra đời của Shiva.  Linga có yoni đang mở ra có hình quả trám hay hình hạt hạnh nhân cho thấy Shiva ra đời. Linga Lingodhava hai bên có Brahma (trái) và Vishnu (phải) ở Đền Airavatesvara, tỉnh Darasuram, […]