Category Trống Trệt Nam Trung Hoa (1)

NHÓM TRỐNG TRỆT NAM TRUNG HOA (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG TRỆT HÌNH NỒI ÚP NAM TRUNG HOA . (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Trống đồng Nam Trung Hoa nằm trong đại tộc trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn. Heger gọi trống này là trống […]