Category Trống Trệt Nam Trung Hoa (1)

NHÓM TRỐNG TRỆT NAM TRUNG HOA (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền. *Nhuận sắc lại ngày 22-6-2020. CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG TRỆT HÌNH NỒI ÚP NAM TRUNG HOA . (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Như đã biết vùng Nam Trung Quốc là địa bàn của Tầy […]