Category PHÁP: Núi Saint Michel, Kỳ Quan Phương Tây.

NÚI SAINT MICHEL, ‘MỘT KỲ QUAN CỦA PHƯƠNG TÂY’, Ở NORMANDIE, PHÁP.

NÚI THÁNH MICHEL, ‘MỘT KỲ QUAN CỦA PHƯƠNG TÂY’, Ở NORMANDIE, PHÁP. Nguyễn Xuân Quang Núi Thánh Michel (Mont Saint-Michel) ở Normandie (tiếng Pháp), Pháp là một biểu tượng của Normandy (tiếng Anh), được cho là ‘Một Kỳ Quan của Phương Tây’, là một ảnh tượng thứ nhì của Pháp sau tháp Eiffel. Bản đồ […]