Category Trống Đồng Của VN hay TH?

AI LÀ CHỦ NHÂN ÔNG CỦA TRỐNG ĐỒNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC LÀ CỦA ĐẠI TỘC VIỆT HAY CỦA TRUNG HOA? Nguyễn Xuân Quang LTG Tôi có phụ chú các từ chuyên môn bằng Anh ngữ, mong bài này được dịch sang Anh ngữ để phổ biến cho cả thế giới […]