Category Âu Cơ: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ (3)

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ (3)

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang So Sánh Với Các Đại Tộc Liên Hệ Với Bách Việt. -Người Ao Naga Tộc Ao-Naga ở Assam có Ao là Âu. Naga là rắn, nước và là một thứ rồng trong Ấn giáo và ở các tộc bị […]