Category Nam Hàn Mùa Phật Đản (2)

NAM HÀN MÙA PHẬT ĐẢN 2: BỤT QUỐC TỰ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  NAM HÀN MÙA PHẬT ĐẢN Bụt Quốc Tự (phần 2) Nguyễn Xuân Quang   Khánh Châu Gyeongju, Cố Đô Silla.  Bụt Quốc Tự Kế tiếp chúng tôi tới vùng đất Phật của Nam Hàn là Khánh Châu Gyeongju, cố đô Tân La (Silla). Đến […]