Category Chửi (Thơ Chữ Nghĩa).

NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA: CHỬI

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Nguyễn Xuân Quang Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. CHỬI Bài thơ này làm theo kiểu giải phẫu, dùng dao mổ cắt bỏ bớt từng chữ hay nhiều chữ của […]