Category Ấn Độ: Vòng Đai Duyên Hải 7 Tiểu Bang Odisha (phần A).

VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ (Phần 7): TIỂU BANG ODISHA (phần A): BHUBANESWAR, THÀNH PHỐ ĐỀN ĐÀI.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ. (Phần 7). Nguyễn Xuân Quang. TIỂU BANG ODISHA. (phần A). Tên cũ là Orissa. Từ Kolkata chúng tôi bay xuống Bhubaneswar, thủ đô của tiểu bang Odisha. Như đã nói […]