Category Nhật Bản: Làng Nhà Tranh Cổ Truyền.

NHẬT BẢN: LÀNG NHÀ TRANH CỔ TRUYỀN.

NHẬT BẢN: LÀNG NHÀ TRANH CỔ TRUYỀN. Nguyễn Xuân Quang Những ngôi nhà lợp bằng mái rạ, mái tranh, cây sậy cổ truyền ở Nhật ngày nay gần như không còn nữa. Nhà nông dân Nhật bây giờ toàn là nhà ngói. Các nhà tranh vách đất của người Việt Nam rồi đây cũng sẽ […]