Category H. C. Andersen Chú Vịt Con

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, CHÚ VỊT CON XẤU XÍ…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HANS CHRISTIAN ANDERSEN, MỘT CHÚ VỊT CON XẤU XÍ… Nguyễn Xuân Quang (Du ký bằng hình). Hans Christian Andersen (H.C. Andersen) là một nhà văn nhà thơ nổi tiếng người Đan Mạch sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 tại Odense, Đan Mạch.  H.C. […]