Category Ấn Độ (Bắc): Vườn Nai Sarnath, Nơi Sinh Phật Giáo

VƯỜN NAI (SARNATH), NƠI SINH CỦA PHẬT GIÁO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VƯỜN NAI (SARNATH), NƠI SINH CỦA PHẬT GIÁO Nguyễn Xuân Quang   Vườn Nai hay Lộc Uyển (Sarnath hay Isipatana) ở cách Varanasi 13 cây số về phía Đông Bắc thuộc bang Utta Pradesh, Ấn Độ, là nơi Đức Phật Tổ Siddharta Gautama hay […]