Category Nước Tiểu Giúp Người Sinh Tồn

NƯỚC TIỂU CÓ THỂ GIÚP LOÀI NGƯỜI SIH TỒN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NƯỚC TIỂU, CÓ THỂ GIÚP LOÀI NGƯỜI   SINH TỒN. Nguyễn Xuân Quang Gần đây có đọc một điện thư ‘Rùng Mình với trứng luộc bằng nước tiểu’. Người Triết Giag, Trung Quốc có một món ăn đặc biệt là trứng luộc bằng nước tiểu. […]