Category Đất Mặt Trời Nửa Đêm (3).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 3)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang –THỦ ĐÔ JUNEAU Sáng sớm tầu đến Juneau. (nguồn: kids.juneau.com). Tầu được đoàn chó mushing kéo tượng trưng vào bến Juneau, mang tới một niềm vui nho nhỏ cho những […]