Category Trống Shan (Karen) (2 hết)

TRỐNG SHAN (KAREN) (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG  SHAN (KAREN) HÌNH LỌNG ỐNG. (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang  Trung thế Các phần Trung Thế (phần còn lại của mặt trống và tang trống) Hạ Thế (chân trống), Trục Thế Giới (trục trống, eo […]