Category Nhật Bản: Cà Phê Hình ở Tokyo.

NHẬT BẢN: CÀ PHÊ HÌNH Ở TOKYO.

NHẬT BẢN: CÀ PHÊ HÌNH Ở TOKYO. Nguyễn Xuân Quang. Cà phê hình. Một ngày lang thang, rong chơi qua các khu phố nổi tiếng ở Đông Kinh. Khởi đầu đi từ nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ của Tokyo: .Nihonbashi (Cầu Nhật Bản, bashi: cầu), Cầu Nhật Bản (ảnh của tác giả). Con sư tử […]