Category Dịch Đồng ĐS 13 (hết) Tổng Kết.

DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (13) TỔNG KẾT VỀ DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (13 và hết) TỔNG KẾT VỀ DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã thấy rất rõ: -Trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc (âm dương), nguyên lý căn bản của dịch. -Trống đồng […]