Category Bài Thơ Không Bỏ Dấu (Thơ Chữ Nghĩa) (Có Giải Thưởng)

BÀI THƠ KHÔNG BỎ DẤU (THƠ CHỮ NGHĨA) (Có giải thưởng).

THƠ CHỮ NGHĨA   SỰ QUAN TRỌNG CỦA DẤU TRONG VIỆT NGỮ. BÀI THƠ KHÔNG BỎ DẤU. Nguyễn Xuân Quang Đi du lịch tới một vùng máy điện toán không đánh được tiếng Việt có dấu, tác giả đành viết bài thơ dưới đây không có dấu. Bài thơ này cho thấy dấu trong Việt […]