Category 8. Hình T.B. Tháng 11-09 Thần Mẫu Catalhoyuk Thổ Nhĩ Kỳ

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG MƯỜI MỘT 2009

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   .THÁNG MƯỜI MỘT 2009.       Thần Mẫu (Mother Goddess) Catalhoyuk, Thổ Nhĩ Kỳ.     Trong chuyến du lịch tháng mười vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi tìm  gặp được một hình bóng Thần Mẫu  có từ thời Tân Thạch. […]