Category Lạc Long Quân: Nhận Diện (7, hết) So Sánh Âu Cơ

LẠC LONG QUÂN: NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ (7 và hết) ĐỐI CHIẾU VỚI ÂU CƠ.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN. (phần 7 và hết). Nguyễn Xuân Quang ĐỐI CHIẾU VỚI MẸ TỔ ÂU CƠ. Ta có thể nhận diện và kiểm chứng danh tính và bản thể của cha tổ Lạc Long Quân qua mẹ tổ Âu Cơ. Lạc Long Quân và Âu […]