Category Ý Nghĩa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

HÙNG VƯƠNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG                           VƯƠNG Nguyễn Xuân Quang Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch chúng ta lại tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương: Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng […]