Category 41 Hình T.B. Tháng 9 2012 Thần Tổ Dương Vạt Hareubang, Tế Châu Nam Hàn

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2012: THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN LÀ HÌNH BÓNG CỦA TỔ HÙNG VIỆT NAM.

 HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2012. THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN LÀ HÌNH BÓNG CỦA TỔ HÙNG VIỆT NAM. Dân ở đảo Tế Châu (Teju), Nam Hàm có các vị thần tổ (ancestors) có tên là (dol) hareubang có hình người dương vật. Các vị thẩn này được tạc bằng đá […]