Category Tháng Chín Ăn Rươi…

THÁNG CHÍN ĂN RƯƠI, THÁNG MƯỜI CHỊU BÃO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). THÁNG CHÍN ĂN RƯƠI, THÁNG MƯỜI CHỊU BÃO. Nguyễn Xuân Quang Tại Việt nam mùa bão lụt ở miền Bắc và miền Trung thường xảy ra vào khoảng tháng 10 ta. Trước mùa bão là mùa một loài sâu đã trở thành một món […]