Category 78. Hình T.B. Tháng 10-15 Alaska Trắng Nhạc Võ Tá Hân.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10- 2015: ALASKA TRẮNG, NHẠC VÕ TÁ HÂN, THƠ NGUYỄN XUÂN QUANG.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10- 2015. ALASKA TRẮNG, NHẠC VÕ TÁ HÂN, THƠ NGUYỄN XUÂN QUANG. Băng hà Taku, Juneau, Alaska. * ALASKA TRẮNG (Thơ nguyễn xuân quang) Yêu em trắng dải băng hà, Băng hà Mendenhall, Juneau, Alaska. Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm. Bình nguyên băng tuyết Juneau nguồn tạo ra […]