Category 4. Hình T.B. Tháng Bay 09 Rãnh Tre Sugano Arashiyama

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦATHÁNG

.THÁNG BẨY 2009: Rãnh Tre Sugano Ở Arashiyama, Nhật Bản.   Rãnh tre Sugano sau đền Tenryuji trên lối mòn Okochi Sanso, Arashiyama, Nhật Bản (ảnh chụp  6-14-09).