Category Bồ Nông Là Ông Bổ Cắt (2, hết)

BỒ NÔNG LÀ ÔNG BỔ CẮT (2 và hết).

BỒ NÔNG LÀ ÔNG BỔ CẮT… (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang b. Bổ Cắt Bổ cắt thuộc loài chim cắt, cao cát, bổ cu, hồng hoàng, Anh ngữ gọi là hornbill (mỏ sừng). Bổ cu, bổ cắt, Tha rác lên cây, Gió đánh lung lay, Là ông Cao Tổ. Những người mặt rỗ, […]