Category Trống Nam Dương Ngắm Trăng Bali

TRỐNG NAM DƯƠNG: NGẮM TRĂNG BALI.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGẮM TRĂNG BALI, NAM DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang  Viếng thăm Bali, Nam Dương lần này, chủ đích chính của chúng tôi là đi Ngắm Trăng Bali. Từ bến cảng Benoa, chúng tôi lấy xe bus lên Ubud, thành phố văn hóa ở miền trung […]