Category CÁC TÁC PHẨM CÙA NXQ

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HÓA TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HÓA TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG Xin mời quý vị đến tham dự một chương trình sinh hoạt văn hóa do chúng tôi thực hiện tại Hội Quán Lạc Hồng vào lúc 2 giờ trưa chủ nhật ngày 19 tháng 4, 2015. Như trong thiệp mời đính kèm, […]

SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Một trong những đặc điểm đập vào mắt và in sâu vào tâm trí du khách là mầu sắc rực rỡ bẩy mầu cầu vồng đặc thù khó quên của Peru. Peru với thiên […]

MỘT ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHO QUÂN DÂN CÁN CHÍNH MIỀN NAM…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).  BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHO QUÂN DÂN CÁN CHÍNH MIỀN NAM Ở VIỆT NAM?   Nguyễn Xuân Quang Rời Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi háo hức đi thăm phế tích thành Troia (Troy, Troie) ở […]

THẦN TƯỢNG

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                                              THẦN TƯỢNG                Thơ của Nguyễn Xuân Quang. Tao Đàn xuất bản 1965 tại Saigon. Không còn sách.

TÌNH THÙ

  (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                                                                            TÌM  ĐỌC                                  TÌNH THÙ […]

NGƯỜI CĂM THÙ RUỒI

                                            (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                                       TÌM  ĐỌC                          […]

NHỮNG MẢNH ĐỜI TỊ NẠN

    (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                                           TÌM  ĐỌC                                  NHỮNG MẢNH ĐỜI TỊ NẠN                                                của Nguyễn Xuân Quang. Tập truyện viết về những mảnh đời tị […]

TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TÌM  ĐỌC TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU của Nguyễn Xuân Quang. Một tác phẩm với nhiều khai phá mới trong Việt Ngữ như Hiện Tượng Chữ Câm, Biến Âm Lịch Sử, Tiếng Láy, Gốc Chữ Trong Việt Ngữ, Giống Đực Giống Cái Trong Việt […]

VIỆT DỊCH BẦU CUA CÁ CỌC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   VIỆT DỊCH BẦU CUA CÁ CỌC TÌM MUA VIỆT DỊCH  BẦU CUA CÁ CỌC (Viết bằng song Ngữ: Việt và Anh ngữ gồm có  SÁCH và BỘ TRÒ  CHƠI) của Nguyễn Xuân Quang. Một tác phẩm được diễn dịch theo truyền thuyết  và […]

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC ĐNÁ

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á. TÌM ĐỌC GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II) của NGUYỄN XUÂN QUANG. .Một tác phẩm tác giả đầu tư gần một nửa đời người. Một tác phẩm viết gần 30 năm mới hoàn tất. .Một […]