Category Chữ Nòng Nọc Từ Nòng Ba Vòng Tròn 3 Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN OOO (Phần 3) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II D. TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN OOO. (Triple O Word). (Phần 3) TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Nguyễn Xuân Quang Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ nòng ba […]